img

ЗАХИСТ ВОСЕНИ – АКТИВНЕ ЗРОСТАННЯ НАВЕСНІ

12.12.2018 Долина

   Озимина потребує особливого піклування в осінній період. Від того який обрано термін посіву, які склалися погодні умови під час осіннього розвитку залежить загартування рослин, а отже і їх збереження в зимовий період. Критерієм успішної перезимівлі є накопичення запасних цукрів у точках росту, а також економне витрачання їх під час перезимівлі. Рослини з високою концентрацією клітинного соку добре протистоять не тільки низьким температурам, а й всьому комплексу абіотичних факторів зимового періоду.

   Як допомогти рослині досягнути необхідних кондицій перед відходом в зиму? Можна прискорити протікання фізіологічних процесів в рослинах озимих культур, застосовуючи стимулятор росту ВИМПЕЛ 2®. Як показують дослідження, проведені в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва та Інституті сільського господарства Карпатського регіону, такий агрозахід підвищує накопичення розчинних цукрів на момент припинення вегетації. І що цінно, цей процес активно триває за температур нижче біологічного мінімуму, тобто при 0-5 ºС, коли рослина не росте, а витрачає свою енергію на дихання. Результат таких змін – зростання відсотку живих рослин, різниця сягає 15%. А це прямий вплив на продуктивність посіву, адже навесні не відбувається компенсація загиблих рослин збільшенням коефіцієнту кущення рослин, що перезимували.

   Актуальним залишається питання терміну позакореневої обробки. Для озимої пшениці – це фаза кущення, яка настає після утворення четвертого листка, а для озимого ріпаку – фаза утворення розетки (4-6 листків). Обробку можна провести і в більш пізній час, але щоб до припинення вегетації залишилось не менше 15 діб. Як показує практика застосування стимулятора росту ВИМПЕЛ 2® в проміжок часу між утворенням 4-го листка озимою пшеницею і за 15 діб до припинення вегетації мають близький фізіологічний ефект.

   На момент відновлення вегетації рослини, які були восени оброблені стимулятором росту, мають підвищений вміст цукрів. Такі посіви раніше починають відростати, активно використовуючи зимові запаси поживних речовин, що позначається на інтенсивності весняного росту.

   В цей період рослини максимально ефективно використовують ґрунтову вологу та нарощують кореневу систему. Позитивний вплив на ростові процеси при осінньому застосуванні стимулятора росту ВИМПЕЛ 2® позначається на зростанні продуктивності рослин. Прибавка врожайності складає 3,4-4,0 ц/га.

   В осінній період багато чинників впливають на засвоєння елементів живлення: низькі температури, перезволоження ґрунту або посуха, карбонатні або кислі ґрунти. Тому з метою корекції мінерального живлення доцільним буде додати в осінні обробітки озимої пшениці та ріпаку комплексне мікродобриво ОРАКУЛ® мультикомплекс з нормами внесення 1-2 л/га. Стосовно осіннього живлення озимого ріпаку, то він потребує додаткового внесення мікродобрив ОРАКУЛ® колофермин бору та ОРАКУЛ® сірка актив у нормах 1-1,5 л/га та 1-3 л/га відповідно.

   Таким чином, посіви, оброблені регуляторами росту ті мікродобривами з осені, стійкі до несприятливих зимових умов, перепаду температур, виходять з зими в життєздатному стані з рівномірною густотою стояння та розвитком рослин і забезпечують передумови для формування високого та якісного врожаю.

 
Долина